Vaccinationer

Vi anbefaler, at heste bliver vaccineret mod følgende:

* Herpesvirus/virusabort

* Hesteinfluenza

Herpesvirus/virusabort (Equin Herpesvirus type 1 og 4)

Equin herpesvirus kan ramme alle heste. De fleste heste bliver tidligt i livet inficeret med EHV. Virus ligger latent (sovende) hos mange inficerede heste, der således udskiller virus. De to herpesvirustyper som vi kan vaccinere imod, equin herpesvirus type 1 og 4, kan give 3 forskellige lidelser. Disse er luftvejslidelse, virus-abort og herpeslammelse. Sidstnævnte kan man desværre ikke vaccinere imod, da lammelserne kommer som reaktion på antistofferne mod virus, snarere end selve virus.

Hos, især, unge heste giver EHV1 og 4 luftvejslidelse. Denne lidelse er i sig selv ofte rimelig ukompliceret, og ofte uden særlige kliniske symptomer. Det største problem med EHV-luftvejslidelse er, at den gør det nemmere for hesten at få en bakteriel lungebetændelse. Man kan vaccinere føl og ungheste fra de er 5 måneder. Basisvaccinen består af 2 vacciner der gives med en måned mellemrum. Herefter bør hesten vaccineres hver 6. måned.

Virus-abort forårsaget af EHV1 eller 4 kan komme i enkeltstående tilfælde eller som deciderede ”abortstorme” hvor alle hopperne i en flok kan risikere at miste sine føl. Ud over en egentlig abort (dødt foster) kan virus også give for tidligt- og svagfødte føl.

Ønsker man at vaccinere med virus-abort skal hoppen vaccineres i 5., 7. og 9. drægtighedsmåned. Det anbefales at alle hopper i flokken (dvs. også eventuelle goldhopper eller ungheste) vaccineres for at opnå fuld beskyttelse af de drægtige hopper.

Hesteinfluenza

Hesteinfluenza er en luftvejslidelse, der kan udbrede sig eksplosionsagtig i hestestalde. Der er tendens til, at lidelsen især optræder i bølger med nogle års mellemrum. Symptomerne er uproduktiv, smerteløs og rungende hoste, let til kraftig flåd fra næsen, feber og nedstemthed. Forløber infektionen uden komplikationer vil den vare 2-3 uger. Hvis den kompliceres af en sekundær bakteriel infektion vil sygdomsforløbet være af længere varighed og af et mere voldsomt forløb. Heste der er regelret vaccineret mod hesteinfluenza vil ved forekomst af hesteinfluenza få ingen eller kun meget milde symptomer.

For at hesten er beskyttet mod hesteinfluenza skal den basisvaccineres. Føl kan basisvaccineres i en alder af 6 måneder. En basisvaccination består af to vaccinationer med ca. 4 ugers mellemrum. Derefter skal hestene vaccineres igen ca. 5 måneder (booster) efter basisvaccinationen. Efter denne grundvaccination skal hesten revaccineres en gange årlig. Dette svarer til Dansk Rideforbunds nye regler for vaccination af hest, der træder i kraft fra 1.1.2013. Er din hest blevet basisvaccineret inden d. 1.1.2013, så er det ikke påkrævet at den har fået en booster efter basisvaccinationen.